Để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp và hỗ trợ có hiệu quả hơn nữa các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Trung tâm. Trung tâm không ngừng mở rộng liên kết mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức trong và ngoài nước. Trong những năm qua, Trung tâm đã kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế, hợp tác cùng cá khối cơ quan nhà nước, chính phủ, các nhà đầu tư để thúc đẩy các hệ thống chính sách hỗ trợ Startup cũng như giới thiệu các Startup đến gần hơn các nhà đầu tư.

 

                              

                          

                       

      

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577