Sát hạch

Hợp tác giữa HITC – HHT: Hướng tới việc “chuẩn hóa SV HHT” theo Chuẩn Kỹ năng công nghệ thông tin Nhật Bản.

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao (HITC) và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (HHT) đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ với mục tiêu hợp tác trong việc tổ...

Ươm tạo

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật

Văn hóa là sức mạnh nội sinh quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây là hệ thống các giá trị chi phối mọi hoạt động kinh doanh và tạo nên bản sắc riêng của từng doanh...

Đào tạo

Thông báo tổ chức lớp học trực tuyến

Nhằm tạo ra tiếng nói chung trong thị trường đào tạo, sử dụng nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT) và cung cấp thước đo cho cơ quan quản lý Nhà nước , doanh nghiệp và người lao động , hệ thống chuẩn...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn