Sát hạch

Thước đo nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Hiện nay, chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin được công nhận tương đương với các nước tiên tiến đã được triển khai tại Việt Nam. Việc đào tạo và sát hạch theo các chuẩn sẽ đáp ứng yêu cầu của xã hội...

Ươm tạo

Thư mời tham dự 02 Hội thảo

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội (SCE) tổ chức 02 hội thảo: Hội thảo Doanh nghiệp & mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp – kết nối, phát...

Đào tạo

Tổ chức thành công Khóa đào tạo Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp

Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức thành công 01 khóa học về “Kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý doanh nghiệp". Khóa học nhằm giúp các...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577