Hôm này ngày 25/10/2020 kỳ thi CNTT được tổ chức thường niên bởi HITC (VITEC) tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Thời gian bắt đầu làm bài thi từ 9h30 sáng ngày hôm nay.
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỢC GHI LẠI

Ngày 25, 26/8/2020, Hội nghị thường niên EDM (ITPEC Executive Director’s Meeting) với sự tham dự Giám đốc các tổ chức sát hạch công nghệ thông tin (CNTT) thuộc các nước thành viên Hội đồng ITPEC và đại diện Cục xúc tiến CNTT Nhật Bản (IPA), đại diện Bộ METI Nhật Bản dự kiến tổ chức tại Hà Nội, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên cuộc họp được thay đổi sang hình thức họp trực tuyến.