Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao ( HITC ) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức 01 khóa học về "Bảo mật thông tin trong doanh nghiệp". Khóa học nhằm giúp các học viên nhận thức được tầm quan trọng của thông tin, các mối nguy cơ và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thông tin trong doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên nắm bắt được:

Các biện pháp kiểm sát an toàn thông tin liên quan đến :

- Con người 

 - Tài sản 

- Truy cập vật lý, bảo vệ vành đai vật lý 

- Truy cập vào hệ thống thông tin, phân quyền, truy cập từ xa, sử dụng thiết bị cá nhân di động thông minh

- Sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp

- Quản lý hồ sơ tài liệu bản cứng, mềm an toàn

- Xử lý sự cố an ninh thông tin

Dưới đây là 1 số hình ảnh về kháo học: 

 

Trước tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng loạt nhãn hiệu, cửa hàng tại các thành phố đã phải di dời hay trả lại mặt bằng và buộc hàng loạt doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh.

 

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO

Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch thất, Hà Nội

Fax:

Hotline:

Lãnh đạo Trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Nguyễn Đức Long

Giám đốc

 

2

Lê Việt Dũng

Phó Giám đốc

 

3

Nguyễn Ngọc Hiếu

Phó Giám đốc

 

4

Chu Anh Đào

Phó Giám đốc

 

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577