Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

I. Giới thiệu về Đào tạo của Trung tâm HITC

1. Giới thiệu về các khóa đào tạo tại HITC

II. Khóa đào tạo hỗ trợ sát hạch CNTT

1. Chương trình đào tạo FE online

2. Review FE

3. Chương trình đào tạo IP

III. Khóa đào tạo hỗ trợ các Cơ quan, Doanh nghiệp và Cá nhân trong và ngoài Khu CNC

1. Khóa đào tạo Marketting 4.0

2. Khóa đào tạo An toàn lao động nhóm 1

3. Khóa đào tạo Chuyển đổi số

IV. Khóa đào tạo hỗ trợ Ươm tạo

1. Khóa Quản trị Nhân sự CEO

2. Khóa đào tạo Start Up - Chìa khóa khởi nghiệp thành công

3. Khóa đào tạo Chiến lược quản trị nhân sự cho startup

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577