Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC (HITC) thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được giao tổ chức sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản từ năm 2002 đến nay. Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh, hỗ trợ thí sinh tham dự sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản vào kỳ mùa Thu 2023, Trung tâm tổ chức một số khóa học ôn tập cho loại hình FE và IP như sau:

  1. Khóa ôn tập FE và IP ngắn hạn

* Mục tiêu của khóa học:

- Hệ thống hóa kiến thức.

- Hiểu được nền tảng các kiến thức của kỳ thi FE hoặc IP.

- Tự tin, sẵn sàng tham gia các kỳ sát hạch theo chuẩn kỹ năng.

- Bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng còn thiếu.

- Củng cố tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

* Đối tượng: Những người đã đang làm có chuyên môn về CNTT, các em sinh viên đang học chuyên nghành về CNTT.

* Thời lượng học :

- Khóa học FE online: Dự kiến học 15 buổi/khóa

- Khóa học FE offline: Dự kiến học 15 buổi/khóa

- Khóa IP online: Dự kiến 3 - 5 buổi/khóa          

- Khóa IP offline: Dự kiến 3 - 5 buổi/khóa

  1. Khóa ôn tập FE dài hạn (Trung tâm phối hợp với Trung tâm Đào tạo TechMaster)

* Mục tiêu của khóa học:

- Đồng hành cùng học viên từ khi chưa có kinh nghiệm lập trình tiến tới đạt mục tiêu thi đỗ chứng chỉ FE.

- Hiểu được nền tảng các kiến thức của kỳ thi FE.

- Tự tin, sẵn sàng tham gia các kỳ sát hạch theo chuẩn kỹ năng.

- Bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng còn thiếu.

- Củng cố tiếng Anh chuyên ngành CNTT.

* Thời gian học: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

* Khung giờ học: 19:00- 22:00.

* Hình thức: Online qua nền tảng Skype

* Thời lượng và nội dung học: 6 tháng

- Kỳ 1 (4 tháng): IT Base + luyện đề thi sáng

- Kỳ 2 (2 tháng): Cấu trúc dữ liệu và giải thuật + luyện đề chiều

Ngoài ra, Trung tâm TechMaster sẽ tổ chức các buổi thi thử để giúp học viên làm quen với thời gian và cấu trúc đề thi.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577