TRUNG TÂM ƯƠM TẠO VÀ ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ CAO

Địa chỉ: Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch thất, Hà Nội

Fax:

Hotline:

Lãnh đạo Trung tâm

STT

Họ và tên

Chức vụ/ đơn vị

Điện thoại liên hệ

1

Nguyễn Đức Long

Giám đốc

 

2

Lê Việt Dũng

Phó Giám đốc

 

3

Nguyễn Ngọc Hiếu

Phó Giám đốc

 

4

Chu Anh Đào

Phó Giám đốc

 

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577