Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Tạo cơ hội trao đổi, thảo luận giữa các doanh nghiệp trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với các giảng viên, chuyên viên cao cấp của Bộ Lao động thương binh xã hội có kinh nghiệm trong Lĩnh vực an toàn lao động
Thời gian : Dự kiến 3 ngày trong tháng 10 năm 2021
Địa điểm : Tầng 2, tòa nhà Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao
Kinh Phí : Miễn phí
Thông tin chi tiết liên hệ : Ông Đinh Hữu Nam
Điện thoại : 0979189889
Doanh nghiệp lập danh sách theo mẫu đính kèm gửi về địa chỉ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tải mẫu tại : https://drive.google.com/.../1mxJMmUyFkD3hizO3QOGyTxYOTn7...
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577