Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) tổ chức 01 khóa học về Chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông của các đơn vị thuộc Ban và doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

- Nắm bắt nguyên tắc lập mục tiêu, chọn mục tiêu, cách lập mục tiêu, thực hành lập mục tiêu

- Cách outline kế hoạch, lập kế hoạch, thực hành lập kế hoạch

- Cách hiểu về báo cáo, loại báo cáo, chuẩn bị báo cáo, trình bày nội dung báo cáo, thực hành.

Đối tượng tham dự:

- Các giám đốc chức nawngL GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh, GĐ Tiếp thị, GĐ Hành chính, GĐ Bán hàng, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật, GĐ Dự án, Kế toán trưởng, GĐ IT, GĐ Công nghệ,...

- Các trưởng, Phó phòng, Ban, Bộ phận của cơ quan, doanh nghiệp;

- Những người quan tâm và mong muốn hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch hành động và báo cáo tiến độ triển khai

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà nội

Thời gian: Tháng 5 năm 2022

Giảng viên của khóa học : Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Dánh sách tham dự xin vui lòng gửi về Trung tâm theo Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ĐT : 0979189889

Trân trọng ./.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577