Tôi đã tham gia hàng trăm bài thuyết trình, lắng nghe những người khởi nghiệp cố gắng thuyết phục một nhóm các nhà đầu tư đầu tư vào công ty của họ. Có vẻ như họ được hướng dẫn bởi một chiến lược giống nhau dẫn đến họ cùng có chung một lối thoát...

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577