Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong xã hội và xây dựng văn hóa khởi nghiệp đặc biệt là đội ngũ tri thức, học sinh, sinh viên nhằm gia tăng chỉ số khởi nghiệp sáng tạo của thành phố, gắn kết các cộng đồng khởi nghiệp, các thành phần của hệ sinh thái, thu hút sự quan tâm, tham gia và đầu tư của xã hội cho khởi nghiệp sáng tạo; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo nhằm nâng cao năng lực về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 71/HTDN về việc hỗ trợ năm 2020 thuộc đề án hỗ trợ KNST trên địa bàn Thành Phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo và hệ sinh thái KNST

- Đối tượng hỗ trợ: các tổ chức truyền thông hoặc cung cấp dịch vụ truyền thông cho KNST trên địa bàn TP. Hà Nội

- Nội dung và mức hỗ trợ: hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về KNST

Các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chí tham gia Đề án có nhu cầu hỗ trợ, liên hệ theo thông tin sau:

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà B10A, Nam Trung Yên - Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 0979.850.939 (MR. Đàm Thanh Sơn)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.