Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm, Trung tâm HITC được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Cục xúc tiến CNTT Nhật Bản (IPA) (hhtp://www.ipa.go.jp) và Hội đồng Chuyên môn về Sát hạch kỹ sư CNTT khu vực Châu Á (ITPEC) (www.itpec.org) cùng triển khai tổ chức chương trình đánh giá sát hạch CNTT theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản. Chương trình sát hạch này đã tổ chức thành công trong 40 kỳ trong đó có 32 kỳ sát hạch chung ngày, giờ và đề thi với các nước. Đề thi được các nước trong hội đồng ITPEC xây dựng theo chuẩn Kỹ năng CNTT của Nhật Bản. Năm nay tổng số thí sinh đăng ký tham dự cho 03 loại hình (IP, FE và AP) sát hạch là : 420 thí sinh. Năm nay 10/2021 tổ chức thi sát hạch tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, còn hội đồng Đà Nẵng không tổ chức vì tình hình dịch covid diễn biến phức tạp.

 

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577