Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN ký ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Sát hạch Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

xin thông báo kế hoạch tổ chức Sát hạch CNTT kỳ Mùa Thu năm 2021 như sau:

 1. Loại hình sát hạch: Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiếu CNTT (IP) và Kỹ sư Ứng dụng CNTT (AP).
 2. Thời gian: Chủ nhật, ngày 28/11/2021 (Cả ngày).
 3. Hình thức sát hạch:

Đối với loại hình FE:

 • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
 • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình IP:

 • Phần thi chung (120 phút) - Bài thi trắc nghiệm.

Đối với loại hình AP:

 • Phần Kiến thức buổi sáng (150 phút) - Bài thi trắc nghiệm.
 • Phần Kỹ năng buổi chiều (150 phút) - Câu hỏi tự luận - Bài thi viết.
 1. Ngôn ngữ: đề thi tiếng Anh và tiếng Việt (phần tiếng Việt dùng để tham khảo).
 2. Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác (Địa điểm sát hạch, phòng thi và số báo danh sẽ được thông báo chi tiết trên trang web www.hitc.org.vn vào ngày 19/10/2021).
 3. Chứng chỉ: do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho các thí sinh đạt yêu cầu loại hình FE, AP và IP.
 4. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: Từ ngày 15/6/2021 đến trước 16h30 ngày 11/11/2021. Đăng ký sát hạch 28/11/2021
 5. Lệ phí sát hạch:

Đối với loại hình FE, AP: Mức phí sát hạch là 1.500.000 đồng/thí sinh (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) và 600.000 đồng/thí sinh (Sáu trăm ngàn đồng chẵn) đối với thí sinh FE được bảo lưu kết quả đợt thi tháng 04-2021 và đối với thí sinh AP được bảo lưu kết quả đợt thi tháng 10-2020.

Đối với loại hình IP: Mức phí sát hạch là 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng).

 1. Liên hệ: Chị Đinh Thị Vân Anh, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 63275565; 0912.242.867
Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577