Hôm này ngày 25/10/2020 kỳ thi CNTT được tổ chức thường niên bởi HITC (VITEC) tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Thời gian bắt đầu làm bài thi từ 9h30 sáng ngày hôm nay.
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐƯỢC GHI LẠI