Vào ngày 31/5/2022 Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao và Viện kỹ thuật Công nghệ - Trường Đại học Thủ Dầu Một đã ký kết thành công Biên bản ghi nhớ hợp tác MoU
Nội dung thỏa thuận hợp tác
Hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực
* IET-TDMU
- Triển khai giảng dạy nội dung chuẩn IP trong học phần Đồ án cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu áp dụng thí điểm cho khóa D21 (năm học 2023-2024).
- Sử dụng chuẩn IP làm chuẩn đầu ra cho chương trình đào tạo Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu áp dụng chính thức kể từ khóa D22 (năm học 2024-2025).
- Phối hợp với HITC tổ chức thi sát hạch chuẩn IP vào chủ nhật cuối cùng của tháng 4 và tháng 10 hàng năm tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
- Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin Nhật Bản trong giảng dạy, đào tạo và sát hạch tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

* HITC
- Tập huấn cho giảng viên tham gia giảng dạy và tổ chức sát hạch cho giảng viên đạt chuẩn FE.
- Cung cấp tài liệu, giáo trình chuẩn.
- Hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho chương trình đào tạo, trình bày seminar chuyên môn cho giảng viên, sinh viên của IET-TDMU.
- Tư vấn cho IET-TDMU thành lập hội đồng sát hạch tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn
0904117577