Với mục đích cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng hoàn chỉnh, hỗ trợ thí sinh tham dự sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản vào kỳ mùa Thu 2020, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC (HITC) mở 01 lớp học ôn tập sát hạch theo loại hình IP.

  1. Nội dung khóa học

Buổi

Nội dung chi tiết

1

 - Tổng quan về IP

 - Hệ thống lại kiến thức kỹ năng cần thiết khi tham dự IP

+   Công nghệ

 Lý thuyết cơ bản

 Hệ thống máy tính

 Thành phần công nghệ

+ Quản lý

 Quản lý dự án

 Quản lý dịch vụ

 + Chiến lược

 Hệ thống chiến lược

 Chiến lược kinh doanh

+ Doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý

2

  Kiểm tra thử (120 phút)

3

 - Chữa bài thi

 - Q&A

 - Kinh nghiệm, chiến lược, chiến thuật thi sát hạch IP

 - Tổng kết

  1. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 21/09/2020 đến ngày 02/10/2020.
  2. Thời gian học và học phí:

Từ ngày 12/10/2020 đến 17/10/2020 (ngoài giờ làm việc), 200.000 đồng/học viên

  1. Ưu tiên: Các học viên đăng ký tham dự thi IP kỳ mùa Thu năm 2020
  2. Liên hệ: Chị Hạnh, Điện thoại: 0904377439, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..