Cách mạng công nghệ lần thứ 4 là cơ hội nhưng cũng là thử thách cho các Doanh nghiệp trong phát triển gí trị của mình. Để hỗ trợ đào tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm cung cấp kiến thức tổng quát về chiến lược Marketing trong cách mạng 4.0, cách thức xây dựng kế hoạch Marketing hiệu quả, phân loại chiến lược Marketing, cách tổ chức nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chiến lược Marketing, Trung tâm ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC) tổ chức khó đào tạo 'Marketing I 4.0", cụ thể như sau:

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Trung tâm ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Km29 Đại lộ Thăng Long - Thạch Thất - Hà nội.

Thời gian: Ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2020

Giảng viên khóa học : Các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này.

Trung tâm ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao trân trọng kính mời quý đơn vị cử đại biểu tham dự khóa đào tạo trên. Danh sách tham dự xin vui lòng gửi về Trung tâm theo email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 16h00 ngày 17/09/2020

Trân trọng kính mời./.