Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo CNC

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

I. Giới thiệu về Đào tạo của Trung tâm HITC

1. Giới thiệu về các khóa đào tạo tại HITC

II. Khóa đào tạo hỗ trợ sát hạch CNTT

1. Chương trình đào tạo FE online

2. Review FE

3. Chương trình đào tạo IP

III. Khóa đào tạo hỗ trợ các Cơ quan, Doanh nghiệp và Cá nhân trong và ngoài Khu CNC

1. Khóa đào tạo Marketting 4.0

2. Khóa đào tạo An toàn lao động nhóm 1

3. Khóa đào tạo Chuyển đổi số

IV. Khóa đào tạo hỗ trợ Ươm tạo

1. Khóa Quản trị Nhân sự CEO

2. Khóa đào tạo Start Up - Chìa khóa khởi nghiệp thành công

3. Khóa đào tạo Chiến lược quản trị nhân sự cho startup

 

MỤC LỤC TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI SÁT HẠCH CNTT

I. Giới thiệu về HITC và các loại hình sát hạch CNTT

1. Giới thiệu chương trình sát hạch theo chuẩn kỹ năng CNTT Nhật Bản tại Việt Nam

2. Giới thiệu HITC (tiếng anh)

3. Giới thiệu về Hộ chiếu CNTT (IT Passport)

4. Khung kỹ năng

II. Thông báo sát hạch tháng 10/2022

1. Thông báo sát hạch tháng 10/2022

2. Thông báo sát hạch tháng 10/2022 (tiếng anh)

3. Phiếu đăng ký tham dự sát hạch

4. Forrm dang ký theo đầu mối

III. Giáo trình

1. Giáo trình IP

2. Giáo trình FE

3. Giáo trình AP

IV. Đề thi và đáp án loại hình IP

1. Đề thi tháng 10/2020

2. Ðáp án tháng 10/2020

3. Đề thi tháng 4/2021

4. Ðáp án tháng 4/2021

5. Đề thi tháng 11/2021

6. Ðáp án tháng 11/2021

V. Đề thi và đáp án loại hình FE

1. Đề thi tháng 10/2018 buổi sáng

2. Ðáp án tháng 10/2018 buổi sáng

3. Đề thi tháng 10/2018 buổi chiều

4. Ðáp án tháng 10/2018 buổi chiều

5. Đề thi tháng 4/2020 buổi sáng

6. Ðáp án tháng 4/2020 buổi sáng

7. Đề thi tháng 4/2020 buổi chiều

8. Ðáp án tháng 4/2020 buổi chiều

9. Đề thi tháng 10/2021 buổi sáng

10. Ðáp án tháng 10/2021 buổi sáng

11. Đề thi tháng 10/2021 buổi chiều

12. Ðáp án tháng 10/2021 buổi chiều

 

Km 29 Đại Lộ Thăng Long Hà Nội
info@hitc.org.vn