Các đơn vị hợp tác trong lĩnh vực sát hạch với Trung tâm Đào tạo (VITEC) trước đây và bây giờ là Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC):

Tại khu vực miền bắc:

 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Học viện Ngân hàng
 • Đại học FPT
 • Đại học Xây Dựng
 • Đại học Đông Á
 • Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Thái Nguyên
 • Công ty Sun Asterisk
 • FPT Software Hà Nội

Tại khu vực miền Trung:

 • Đại học Duy Tân
 • Softech Đà Nẵng
 • Đại học Khoa học Huế
 • Công ty Sun Asterisk
 • FPT Software Đà Nẵng

Tại khu vực miền Nam:

 • Đại học Văn Lang
 • Đại học Hoa Sen
 • Đại học Sư pham Kỹ thuật Hồ Chí Minh
 • Công ty Aureole
 • FPT Software Hồ Chí Minh