Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chấp hành chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, thông báo số 230/TB-CNCHL về việc làm việc tại nhà qua ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn trong giai đoạn dịch COVID-19.

Để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh Covid - 19 có thể phát sinh ra diện rộng, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho nhân dân. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao (HITC)) thông báo thay đổi ngày tổ chức sát hạch Kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT) kỳ Mùa Xuân năm 2020 trên cả nước như sau:

Ngày sát hạch: 24/05/2020 (cả ngày).

Địa điểm sát hạch: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn đăng ký: trước 16h30 ngày 10/05/2020

Liên hệ: Anh Trần Xuân Phương, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., điện thoại: 024.62596274; 0904.609.959;

Đăng ký sát hạch trực tuyến