Các chương trình đào tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp

  1. Đào tạo marketing I 4.0 cho doanh nghiệp khởi nghiệp
  2. Lập kế hoạch kinh doanh
  3. Những vấn đề thị trường và MKT trong khởi sự
  4. Quản trị tài chính trong khởi sự Doanh nghiệp
  5. Kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập Doanh nghiệp
  6. Những kiến thức cơ bản vận hành Doanh nghiệp cho CFO (start up)
  7. Nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược
  8. Kiến thức về thuế luật Doanh nghiệp
  9. Kiến thức chuyên môn về lĩnh vực CN sinh học

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :

Hotline : 0912236958

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.