Các chương trình đào tạo về Công nghệ thông tin

1. Khóa học quản lý dự án hệ thông tin

2. Khóa học quản lý dự án phần mềm

3. Khóa học nhập môn quản lý hệ thống thông tin

4. Khóa Đào tạo Giảng viên loại hình Sát hạch kỹ sư CNTT

5. Ôn luyện thi sát hạch Công nghệ thông tin FE theo chuẩn Nhật Bản

6. Kỹ sư năng phân tích nghiệp vụ phần mềm

 • Sứ mệnh người làm BA
 • Khảo sát yêu cầu
 • Phân tích yêu cầu
 • Viết mô tả/ đặc tả yêu cầu
 • UML Diagram
 • Quản lý yêu cầu
 • Quản lý thay đổi
 • Các công cụ thường dùng
 • Rủi ro

6. Kỹ năng kiểm thử phần mềm

 • Sứ mệnh người làm Tester
 • Quy trình Test
 • Các kỹ thuật Test
 • Lập kế hoạch Test
 • Bộ dữ liệu Test
 • Báo lỗi và quản lý lỗ
 • Báo cáo test
 • Nguyên tắc Automation Test

7. Kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bản

8. Kỹ năng Xây dựng và duy trì hệ thống Quy trình PTPM

 • Tổng quan hệ thống quy trình phát triển phần mềm
 • Tổng quan Agile
 • Quy trình lập kế hoạch dự án/ vòng lặp
 • Quy trình khảo sát yêu cầu
 • Quy trình quản lý yêu cầu
 • Quy trình quản lý cấu hình
 • Quy trình quản lý thay đổi
 • Quy trình phát hành
 • Quy trình kiểm thử
 • Quy trình kiểm soát quy trình

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :

Hotline : 0912236958

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.